اخبار دادستانی اصفهان

صدور دستور شناسایی خاطیان پرونده کلیپ درگیری دختران در اصفهان

صدور دستور شناسایی خاطیان پرونده کلیپ درگیری دختران در اصفهان

به گزارش مهر، علی اصفهانی در واکنش به انتشار کلیپ قدرت نمایی با سلاح سرد دختر نوجوان اصفهانی اظهار داشت: ناهنجاری‌های اجتماعی در غفلت خانواده‌ها ...

ادامه مطلب
صدور دستور شناسایی خاطیان کلیپ دختر قمه به دست

صدور دستور شناسایی خاطیان کلیپ دختر قمه به دست

به گزارش مهر، علی اصفهانی در واکنش به انتشار کلیپ قدرت نمایی با سلاح سرد دختر نوجوان اصفهانی اظهار داشت: ناهنجاری‌های اجتماعی در غفلت خانواده‌ها ...

ادامه مطلب