اخبار داروی تقلبی

بازداشت داروفروش تقلبی در پی جستجوی اینترنتی

بازداشت داروفروش تقلبی در پی جستجوی اینترنتی

به گزارش مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی گفت: با توجه به نیاز فرزندم به داروهای شیمی درمانی، در فضای مجازی جست جو کردم و با ...

ادامه مطلب