اخبار دانشگاه شهید رجایی

ایجاد بیش از ۲۰ رشته مهارتی جدید هنرستانی از سال ۹۸ تا کنون

ایجاد بیش از ۲۰ رشته مهارتی جدید هنرستانی از سال ۹۸ تا کنون

به گزارش مهر، مصطفی آذرکیش در نشست تخصصی و هم اندیشی که با عنوان ستاد هماهنگی و پشتیبانی آموزش های فنی و حرفه ای و ...

ادامه مطلب