اخبار دانشگاه صنعتی شریف

اتوبان بدون سرعت‌گیر برای سوداگران،در نبود مالیات بر عایدی سرمایه

اتوبان بدون سرعت‌گیر برای سوداگران،در نبود مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش مهر، علی ابراهیم نژاد استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در نشست «دایره شمول مالیات بر عایدی سرمایه» در همایش «نقد و بررسی طرح ...

ادامه مطلب