اخبار داود روستایی

وزیر اول کابینه انقلابی باید وزیر آموزش و پرورش باشد

وزیر اول کابینه انقلابی باید وزیر آموزش و پرورش باشد

به گزارش مهر، داود روستایی کارشناس تعلیم و تربیت در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داد، نوشت: «در روزهای اخیر خبری در بین صاحب ...

ادامه مطلب
وزیر اول کابینه انقلابی وزیر آموزش و پرورش باشد

وزیر اول کابینه انقلابی وزیر آموزش و پرورش باشد

به گزارش مهر، داود روستایی کارشناس تعلیم و تربیت در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داد، نوشت: «در روزهای اخیر خبری در بین صاحب ...

ادامه مطلب