اخبار دبیرخانه شورای عالی مناطق ازاد

صندوق کارآفرینی امید به بنگاههای کوچک در مناطق آزاد وام می‌دهد

صندوق کارآفرینی امید به بنگاههای کوچک در مناطق آزاد وام می‌دهد

به گزارش مهر، مراسم امضای یادداشت تفاهم همکاری شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با صندوق کارآفرینی امید عصر امروز با حضور حمیدرضا مؤمنی ...

ادامه مطلب