اخبار درخواست خلبانان انگلیسی از سیاستمداران برای نجات صنعت هوایی

درخواست خلبانان انگلیسی از سیاستمداران برای نجات صنعت هوایی

درخواست خلبانان انگلیسی از سیاستمداران برای نجات صنعت هوایی

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، خلبانان انگلیسی روز چهارشنبه از سیاستمداران خواستند تا صنعت هواپیمایی این کشور را از طریق دستورالعمل های شفاف ...

ادامه مطلب