اخبار دلیل تغییر نایب رئیس بانوان فدراسیون بدنسازی چه بود؟

دلیل تغییر نایب رئیس بانوان فدراسیون بدنسازی چه بود؟

دلیل تغییر نایب رئیس بانوان فدراسیون بدنسازی چه بود؟

به گزارش خبرنگار ورزشی تسنیم، عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام روز 25 خرداد ماه نسرین شاه‌محمدیان را به عنوان سرپرست نایب رئیسی ...

ادامه مطلب