اخبار دولت سیزدهم مناطق آزاد را از سیطره نور چشمی‌ها و ژن‌های خوب آزاد کند

دولت سیزدهم مناطق آزاد را از سیطره نور چشمی‌ها و ژن‌های خوب آزاد کند

دولت سیزدهم مناطق آزاد را از سیطره نور چشمی‌ها و ژن‌های خوب آزاد کند

آریا سروری در گفت‌وگو با خبرنگار  اقتصادی تسنیم، اظهار کرد: آن چیزی که به نظر می‌رسد در زمان حاضر دغدغه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد ...

ادامه مطلب