اخبار دیابت بارداری

خطری که دیابت دوران بارداری به همراه دارد

خطری که دیابت دوران بارداری به همراه دارد

اولین ماه پس از زایمان، بحرانی‌ترین زمان برای مادران است زیرا می‌توانند با عوامل استرس‌زا روانی مانند نگرانی‌ها در مورد نقش مادری، نبود حمایت‌های اجتماعی، ...

ادامه مطلب