اخبار راننده اتوبوس حامل خبرنگاران برای همیشه از رانندگی در بخش حمل و نقل عمومی منع شد

راننده اتوبوس حامل خبرنگاران برای همیشه از رانندگی در بخش حمل و نقل عمومی منع شد

راننده اتوبوس حامل خبرنگاران برای همیشه از رانندگی در بخش حمل و نقل عمومی منع شد

به گزارش تسنیم، فرهاد صالحیان مدیر کل دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری اظهار کرد: به‌دنبال وقوع سانحه دلخراش واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در ...

ادامه مطلب