اخبار راهنمایان گردشگری

دوره‌های آموزشی راهنمایان گردشگری بازنگری شد

دوره‌های آموزشی راهنمایان گردشگری بازنگری شد

به گزارش مهر، زاهد شفیعی گفت: در سال‌های گذشته فقط برای ۳ گروه راهنمایان شامل فرهنگی، طبیعت‌گردی و ژئوتوریسم دوره آموزشی طراحی شده بود که ...

ادامه مطلب