اخبار رونمایی از نخستین نمونه تارای تمام برقی تا پایان سال

رونمایی از نخستین نمونه تارای تمام برقی تا پایان سال

رونمایی از نخستین نمونه تارای تمام برقی تا پایان سال

داوود خسروی، طراحی سخت افزار و نرم افزاری پلتفرم برق و الکترونیک خودرو را از پروژه‌های مهم جتکو دانست و گفت: این پلتفرم قابلیت استفاده ...

ادامه مطلب