اخبار زینت عکر

موضع گیری مقام لبنانی درباره روابط این کشور با عربستان

موضع گیری مقام لبنانی درباره روابط این کشور با عربستان

به گزارش مهر به نقل از آناتولی، زینه عکر سرپرست وزارت امور خارجه در دولت پیشبرد امور لبنان به موضع گیری درباره روابط لبنان با ...

ادامه مطلب