اخبار سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

مجوز بکارگیری ۵۳۷ نیروی قرارداد کارمعین برای ۳ شهرداری صادر شد

مجوز بکارگیری ۵۳۷ نیروی قرارداد کارمعین برای ۳ شهرداری صادر شد

به گزارش مهر، مهدی جمالی نژاد ضمن بیان خبر فوق اظهار کرد: در این راستا مجوز بکارگیری ۳۰۲ نیروی قرارداد کارمعین برای شهرداری کلانشهر شیراز ...

ادامه مطلب