اخبار سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی

فعالیت ۴۰۰ واحد معدنی در آذربایجان شرقی

فعالیت ۴۰۰ واحد معدنی در آذربایجان شرقی

به گزارش مهر، مهرانگیز رحمانی اظهار داشت: به دلیل برخورداری استان ازعوامل زمین شناسی مساعد، بسترهای مناسب ایجاد ذخایر معدنی در منطقه فراهم شده است ...

ادامه مطلب