اخبار سازمان نظام مهندسی چگونه در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گرفت؟ اختصاص ۲ میلیون دوز واکسن خارجی به اعضای نظام مهندسی

سازمان نظام مهندسی چگونه در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گرفت؟ اختصاص 2 میلیون دوز واکسن خارجی به اعضای نظام مهندسی

سازمان نظام مهندسی چگونه در اولویت دریافت واکسن کرونا قرار گرفت؟ اختصاص 2 میلیون دوز واکسن خارجی به اعضای نظام مهندسی

به گزارش خبرنگار اقتصادی تسنیم،‌ احمد خرم در نامه‌ای به شرح زیر خطاب به روسای سازما‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از تامین 2 میلیون دوز ...

ادامه مطلب