اخبار سازمان نوسازی مدارس

لزوم تخصیص اعتبار به هنرستان ها از سوی سازمان نوسازی مدارس

لزوم تخصیص اعتبار به هنرستان ها از سوی سازمان نوسازی مدارس

به گزارش مهر، محسن حاجی میرزایی در نشست با جمعی از همکاران معاونت آموزش متوسطه، به بررسی مسائل مربوط به ارتقا و توسعه عملکرد دفتر ...

ادامه مطلب