اخبار ستاد های انتخاباتی رئیسی

سهم‌خواهی از کابینه سیزدهم به سبک لیست‌سازی

سهم‌خواهی از کابینه سیزدهم به سبک لیست‌سازی

مهر -گروه سیاست، فهیمه رضیان: سهم خواهی برای عضویت در کابینه سیزدهم خیلی زود یعنی از زمان ثبت‌نام‌های نمایشی برخی سیاسیون در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم ...

ادامه مطلب