اخبار سرهنگ رسول احمدی

کسب رتبه نخست دفتر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اشراف فرماندهی

کسب رتبه نخست دفتر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در اشراف فرماندهی

به گزارش مهر، سرهنگ رسول احمدی با اشاره به کسب رتبه اول دفتر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در کارنامه اشراف فرماندهی، بیان داشت: با تلاش ...

ادامه مطلب