اخبار سفیر اردن در تهران

آیا اردن به زودی سفیر خود در تهران را تعیین می‌کند؟

آیا اردن به زودی سفیر خود در تهران را تعیین می‌کند؟

مهر؛ گروه بین‌الملل: روزنامه رأی الیوم انگلستان در مقاله‌ای با اشاره به پیام تبریک پادشاه اردن به رئیس جمهور منتخب ایران نوشت: از اشاره به ...

ادامه مطلب
آیا اردن بزودی سفیر خود در تهران را تعیین می‌کند؟

آیا اردن بزودی سفیر خود در تهران را تعیین می‌کند؟

مهر؛ گروه بین المللل: روزنامه رأی الیوم انگلستان در مقاله‌ای با اشاره به پیام تبریک پادشاه اردن به رئیس جمهور منتخب ایران نوشت: از اشاره ...

ادامه مطلب