اخبار سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده ۳۰۰ میلیون تومان شد

سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده 300 میلیون تومان شد

سقف تسهیلات نوسازی بافت فرسوده 300 میلیون تومان شد

به گزارش تسنیم، محمود شایان گفت: به دنبال انعقاد قرارداد عاملیت فی مابین شرکت بازآفرینی شهری ایران و بانک مسکن و با عنایت به رویکرد ...

ادامه مطلب