اخبار سوپرجام

صدای پرسپولیسی‌ها درآمد؛ پاداش ما چه شد؟

صدای پرسپولیسی‌ها درآمد؛ پاداش ما چه شد؟

خبرورزشی -شاگردان یحیی گل محمدی تصور می‌کردند پس از پیروزی شیرین برابر تراکتور تبریز و قهرمانی سوپرجام، باشگاه پاداشی برای آنها درنظر خواهد گرفت اما ...

ادامه مطلب
صدای پرسپولیسی ها درآمد؛ پاداش ما چه شد؟

صدای پرسپولیسی ها درآمد؛ پاداش ما چه شد؟

خبرورزشی - شاگردان یحیی گل محمدی تصور می کردند پس از پیروزی شیرین برابر تراکتور تبریز و قهرمانی سوپرجام، باشگاه پاداشی برای آنها درنظر خواهد ...

ادامه مطلب