اخبار «سپاهان‌باتری» با ذخیره‌سازهای EFB و UPS در نمایشگاه اصفهان حاضر می‌شود

«سپاهان‌باتری» با ذخیره‌سازهای EFB و UPS در نمایشگاه اصفهان حاضر می‌شود

«سپاهان‌باتری» با ذخیره‌سازهای EFB و UPS در نمایشگاه اصفهان حاضر می‌شود

به گزارش «اخبار خودرو»،شرایط بازار باتری باتوجه به‌توقف حضور محصولات برندهای بین‌المللی درکشور به‌سمتی رفته که مشتریان تصور می‌کنند نمی‌توانند از بهترین محصولات برخوردار شوند؛ ...

ادامه مطلب