اخبار سیدحسین میرمعینی

تعیین تکلیف ۸ هزار پرونده قاچاق در بهار ۱۴۰۰

تعیین تکلیف ۸ هزار پرونده قاچاق در بهار ۱۴۰۰

به گزارش مهر به نقل از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سید حسین میرمعینی با اشاره به وضعیت پرونده‌های مربوط به اموال منقول سازمان، ...

ادامه مطلب