اخبار سیدرضا صدرالحسینی

تبیین۳سناریو برای آینده افغانستان/وزارتخارجه بایدفعالتر عمل میکرد

تبیین۳سناریو برای آینده افغانستان/وزارتخارجه بایدفعالتر عمل میکرد

سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل بین‌المللی در گفتگو با مهر، در تشریح آخرین تحولات افغانستان گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای همان تشکیل، موضوع صلح در ...

ادامه مطلب
تبیین۳ سناریو برای آینده افغانستان/ازامنیت ملی خود کوتاه نمی‌آییم

تبیین۳ سناریو برای آینده افغانستان/ازامنیت ملی خود کوتاه نمی‌آییم

سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل بین‌المللی در گفتگو با مهر، در تشریح آخرین تحولات افغانستان گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای همان تشکیل، موضوع صلح در ...

ادامه مطلب
ثبات و توسعه افغانستان برای ایران بسیار با اهمیت است

ثبات و توسعه افغانستان برای ایران بسیار با اهمیت است

سیدرضا صدرالحسینی کارشناس مسائل بین‌المللی در گفتگو با مهر در تشریح آخرین تحولات افغانستان گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای همان تشکیل، موضوع صلح در ...

ادامه مطلب
اهمیت مذاکرات بین افغانی

اهمیت مذاکرات بین افغانی

مهر، گروه بین الملل- سید رضا صدرالحسینی: با نگاهی به عملکرد ۳ ماه گذشته طالبان که در حال درنوردیدن بخش های عمده ای از ولایات ...

ادامه مطلب