اخبار سیدمحمد صاحبکار

رسیدگی به دوهزار پرونده معوقه در دوران تحول قضائی

رسیدگی به دوهزار پرونده معوقه در دوران تحول قضائی

به گزارش مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ «سیدمحمد صاحبکار» معاون راهبردی قوه قضائیه در دیدار امروز رئیس و مقامات ارشد دستگاه قضا ...

ادامه مطلب