اخبار سیدموید علویان

۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول سلامت کجا هزینه شد؟

۳۰۰ هزار میلیارد تومان پول سلامت کجا هزینه شد؟

خبرگزار مهر_ گروه سلامت: یکی از چالش‌های حوزه سلامت کشور، مدیریت این حوزه توسط وزیر بهداشت است. بنابراین، وقتی نتوان یک وزیر توانمند برای این ...

ادامه مطلب