اخبار سید عباس سجادی

کودکان شمال تهران، محله را دیوارنگاری کردند

کودکان شمال تهران، محله را دیوارنگاری کردند

به گزارش مهر، سید عباس سجادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک با اعلام خبر فوق اظهار کرد: رویداد دیوارنگاری کودکان به همت ...

ادامه مطلب
اماکن عمومی منطقه یک از تصرف افراد  سودجو آزاد می شود

اماکن عمومی منطقه یک از تصرف افراد سودجو آزاد می شود

به گزارش مهر، سید عباس سجادی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک اظهار داشت: مدیریت شهری منطقه در راستای احقاق حقوق عمومی شهر، شناسایی ...

ادامه مطلب