اخبار شاپور جلالی

رشد ۳۱ درصدی مشارکت حامیان طرح اکرام ایتام در استان مرکزی

رشد ۳۱ درصدی مشارکت حامیان طرح اکرام ایتام در استان مرکزی

شاپور جلالی در گفتگو با مهر بیان کرد: در سه ماه سال جاری بالغ بر ۳۰ هزار و ۳۷۳ نفر از حامیان به فرزندان ایتام ...

ادامه مطلب