اخبار شرط بندی

گردش مالی مربیان و بازیکنان را رصد کنید تا رد تبانی‌ها مشخص شود/ تبانی را تیم‌هایی با شرایط خاص انجام می‌دهند

گردش مالی مربیان و بازیکنان را رصد کنید تا رد تبانی‌ها مشخص شود/ تبانی را تیم‌هایی با شرایط خاص انجام می‌دهند

خبرورزشی - علی لطیفی در خصوص بحث داغ تبانی و شرط بندی در لیگ دسته اول در هفته‌های پایانی اظهار داشت: هر کسی می‌گوید در فوتبال کشور ...

ادامه مطلب
نیروهای امنیتی می‌توانند شرط بندی را رصد کنند/ تبانی را تیم‌هایی با شرایط خاص انجام می‌دهند

نیروهای امنیتی می‌توانند شرط بندی را رصد کنند/ تبانی را تیم‌هایی با شرایط خاص انجام می‌دهند

خبرورزشی -علی لطیفی در خصوص بحث داغ تبانی و شرط بندی در لیگ دسته اول در هفته‌های پایانی، اظهار داشت: هر کسی می‌گوید در فوتبال کشور ...

ادامه مطلب