اخبار شرکت دخانیات ایران

تهدید تولید ملی دخانیات و تجارت پرسود خارجی‌ها

تهدید تولید ملی دخانیات و تجارت پرسود خارجی‌ها

به گزارش مهر، صنعت دخانیات در دنیا، تجارت پرسودی است و کشورهای مختلف بر اساس این تجارت، الگوهای اقتصادی متفاوتی را برای کنترل و جذب ...

ادامه مطلب