اخبار شورای عالی

دولت لوایحی را برای حل مشکلات معیشتی به مجلس ارائه کرده است

دولت لوایحی را برای حل مشکلات معیشتی به مجلس ارائه کرده است

به گزارش مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی دولت در نشست شورای مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور با اشاره به روز ...

ادامه مطلب
دولت لوایحی برای حل مشکلات معیشتی را به مجلس ارائه کرده است

دولت لوایحی برای حل مشکلات معیشتی را به مجلس ارائه کرده است

به گزارش مهر، حسینعلی امیری معاون پارلمانی دولت در نشست شورای مدیران کل امور مجلس وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور با اشاره به روز ...

ادامه مطلب