اخبار شکایتی که یک رئیس فدراسیون را به دردسر انداخته است

شکایتی که یک رئیس فدراسیون را به دردسر انداخته است

شکایتی که یک رئیس فدراسیون را به دردسر انداخته است

به گزارش تسنیم، با شکایتی که صورت گرفته، رئیس یکی از فدراسیون‌های ورزشی دچار دردسری عجیب شده است. شکایتی که علیه این مسئول انجام شده ...

ادامه مطلب