اخبار شکایت شرکت‌های هواپیمایی علیه دولت انگلیس به علت محدودیت‌های سفر

شکایت شرکت‌های هواپیمایی علیه دولت انگلیس به علت محدودیت‌های سفر

شکایت شرکت‌های هواپیمایی علیه دولت انگلیس به علت محدودیت‌های سفر

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که شیوع جهانی ویروس کرونا به شدت صنعت هوایی را دچار بحران کرده است، چندین فرودگاه ...

ادامه مطلب