اخبار شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح

اجازه زیرپاگذاشتن خط قرمزها را نخواهیم داد

اجازه زیرپاگذاشتن خط قرمزها را نخواهیم داد

به گزارش مهر به نقل از الخلیج الجدید، شیخ نواف الاحمد الصباح امیر کویت نسبت به خدشه وارد کردن به نظام دموکراتیک کویت، آسیب به ...

ادامه مطلب