اخبار صدور سند تک برگ برای ۶۰ میلیون هکتار از اراضی ملی با اجرای طرح کاداستر

صدور سند تک برگ برای 60 میلیون هکتار از اراضی ملی با اجرای طرح کاداستر

صدور سند تک برگ برای 60 میلیون هکتار از اراضی ملی با اجرای طرح کاداستر

به گزارش تسنیم، علینقی حیدریان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در مورد نهضت اجرای طرح کاداستر در اراضی ملی گفت: 85 درصد اراضی ...

ادامه مطلب