اخبار طرح پایش سلامت

پایش سلامت بیش از ۴۳۷ هزار مسافر ورودی به کشور

پایش سلامت بیش از ۴۳۷ هزار مسافر ورودی به کشور

به گزارش مهر، مهدی ولی پور با اشاره به اجرای طرح پایش سلامت و مراقبت بهداشتی مسافران ورودی به کشور که از روزهای پایانی اسفند ...

ادامه مطلب