اخبار عباس خواجه اورسجی

دیدار رئیس فدراسیون کبدی با رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

دیدار رئیس فدراسیون کبدی با رئیس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، اورسجی رئیس فدراسیون کبدی با حضور در محل فدراسیون دانشگاهی با بشیریان ...

ادامه مطلب