اخبار عبور از فروش ۱۰۰۰ میلیاردتومانی شرکت تولیدکننده لاستیک در ۲ ماه ابتدای سال

عبور از فروش 1000 میلیاردتومانی شرکت تولیدکننده لاستیک در 2 ماه ابتدای سال

عبور از فروش 1000 میلیاردتومانی شرکت تولیدکننده لاستیک در 2 ماه ابتدای سال

به گزارش تسنیم، محمد رضوانی فر مدیرعامل شستا با بیان اینکه با همت شرکت های تولیدی، رشد و جهش تولید همچنان در شرکت های تابعه ...

ادامه مطلب