اخبار عضو هیئت مدیره سازمان مجری ساختمان‌ها منصوب شد

عضو هیئت مدیره سازمان مجری ساختمان‌ها منصوب شد

عضو هیئت مدیره سازمان مجری ساختمان‌ها منصوب شد

به گزارش تسنیم، در حکم محمد اسلامی  خطاب به حسین نورانی آمده است؛با توجه به تعهد، تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم ...

ادامه مطلب