اخبار علی اکبر مویدی

بیش از ۴ هزار دوره آموزشی  برای کشاورزان برگزار شد

بیش از ۴ هزار دوره آموزشی برای کشاورزان برگزار شد

به گزارش مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه: بیش از ۴ هزار دوره آموزشی در ...

ادامه مطلب