اخبار غلامحسین خدرایی

۲۴۶ هزار تن کلزا برداشت  شد

۲۴۶ هزار تن کلزا برداشت شد

به گزارش مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامحسین خدرایی از خرید ۲۴۶ هزار تن کلزا از کشاورزان تا ۱۴ تیر امسال خبر داد ...

ادامه مطلب