اخبار فاطمه رضوان مدنی

معتادان پس از ترک، وام ۵۰ میلیون تومانی می گیرند

معتادان پس از ترک، وام ۵۰ میلیون تومانی می گیرند

به گزارش مهر، فاطمه رضوان مدنی معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در برنامه «سعادت آباد رادیو تهران» ضمن اشاره به این موضوع ...

ادامه مطلب