اخبار فدراسیون جهانی پرورش اندام

ایران مرکز آکادمی فدراسیون جهانی پرورش اندام شد

ایران مرکز آکادمی فدراسیون جهانی پرورش اندام شد

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، با پیگیری و رایزنی مسوولان عالی رتبه سیاسی و ورزشی و مسوولان ...

ادامه مطلب
آکادمی مرکز آکادمی فدراسیون جهانی پرورش اندام شد

آکادمی مرکز آکادمی فدراسیون جهانی پرورش اندام شد

به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، با پیگیری و رایزنی مسوولان عالی رتبه سیاسی و ورزشی و مسوولان ...

ادامه مطلب