اخبار فرزانه فصیحی چگونه در دوومیدانی سهمیه یونیورسالیتی را از آن خود کرد؟

فرزانه فصیحی چگونه در دوومیدانی سهمیه یونیورسالیتی را از آن خود کرد؟

فرزانه فصیحی چگونه در دوومیدانی سهمیه یونیورسالیتی را از آن خود کرد؟

به گزارش خبرنگار ورزشی تسنیم، پیمان فخری، رئیس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی و معاون اجرایی کاروان ورزش ایران در المپیک در توضیح تفاوت سهمیه ...

ادامه مطلب