اخبار فرصت ویژه قرارداد ۲۵ ساله با چین برای رونق حداکثری بنادر ایران

فرصت ویژه قرارداد 25 ساله با چین برای رونق حداکثری بنادر ایران

فرصت ویژه قرارداد 25 ساله با چین برای رونق حداکثری بنادر ایران

به گزارش تسنیم، حمیدرضا صالحی با تأکید بر لزوم رقابت پذیری هرچه بیشتر بنادر ایران به منظور دستیابی سهم مناسب از بازار منطقه ای و ...

ادامه مطلب