اخبار فرهنگ طلوعی

راه آهن «حق دسترسی به ریل» شرکت های ریلی را ۳۰ درصد افزایش داد

راه آهن «حق دسترسی به ریل» شرکت های ریلی را ۳۰ درصد افزایش داد

به گزارش مهر، یک شرکت حمل و نقل ریلی بورسی در سامانه کدال (سامانه شفاف سازی شرکت‌های بورسی) از افزایش ۳۰ درصدی حق دسترسی به ...

ادامه مطلب
راه آهن حق دسترسی به ریل شرکت های ریلی را ۳۰ درصد افزایش داد

راه آهن حق دسترسی به ریل شرکت های ریلی را ۳۰ درصد افزایش داد

به گزارش مهر، یک شرکت حمل و نقل ریلی بورسی در سامانه کدال (سامانه شفاف سازی شرکت‌های بورسی) از افزایش ۳۰ درصدی حق دسترسی به ...

ادامه مطلب