اخبار فروش به قیمت حاشیه بازار تنها راه برونرفت صنعت خودرو از بحران است

فروش به قیمت حاشیه بازار تنها راه برونرفت صنعت خودرو از بحران است

فروش به قیمت حاشیه بازار تنها راه برونرفت صنعت خودرو از بحران است

احمد نعمت بخش در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم، با انتقاد از قیمت گذاری شورای رقابت گفت: مصوبات شورای رقابت غیر کارشناسی بوده و سبب ...

ادامه مطلب