اخبار قارچ

قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین میوه و تره بار

قیمت انواع قارچ و جوانه در میادین میوه و تره بار

به گزارش مهر، در مقایسه با نرخنامه قبلی این سازمان، قیمت قارچ در میادین اندکی افزایش یافته اما قیمت جوانه ثابت مانده است.قیمت انواع قارچ ...

ادامه مطلب